Copyright 2018 - Custom text here

Aslıhan Aydın'ın haberi:

Türkiye’de siyasetin merkezi olan Ankara, siyaset ve düşünce dergilerinin de merkezi durumunda. Ülkenin gündemini oluşturan hemen her konuyu daha çok akademik seviyede işleyen siyaset ve düşünce dergileri, nitelikten ödün vermeden ‘seçkin’ bir okur kitlesine hitap ediyor. 

 

 

Kültürel etkinlikler konusunda Ankara’dan üstün olan İstanbul, kültürel içerikli yayınlar konusunda da üstünlüğünü devam ettiriyor. Ancak siyasetin merkezi olan Ankara, siyaset ve fikir dergilerinin de merkezi durumunda. Türkiye’de yayımlanan siyaset–düşünce dergilerinin tamamına yakını Ankara’da çıkıyor. Ülke gündemini oluşturan hemen her konuyu daha çok akademik seviyede işleyen siyaset ve fikir dergileri, itinayla hazırlanmış derinlikli araştırma yazılarına yer veriyor. Eğilim olarak siyasi yelpazenin farklı yerlerinde dursalar da bu dergiler, hemen her görüşten nitelikli bir okur kitlesine hitap edebiliyor. Kimi uzun yıllardan beri yayın hayatını sürdüren, kimi de yeni okurla tanışan başlıca siyaset –düşünce dergileri şunlar: 

Türkiye Günlüğü, Doğu–Batı, Alperen, 2023, Düşünen Siyaset, Toplumsal Ekoloji, Dolunay, Stratejik Analiz... 

Özellikle akademik çevrelerden kabul gören dergilerin tirajı da, ‘okumayı sevmeyen bir toplum’ açısından değerlendirildiğinde küçümsenmeyecek rakamlara ulaşıyor. Ankara’da dergicilik denince akla gelen siyasi fikir dergilerinden özellikle birkaçı üniversitelerin ilgili bölümlerinde yardımcı ders kitabı veya kaynak olarak gösterilme özelliği de taşıyor. İçeriklerine uygun olmak kaydıyla her kesimden kaleme yer veren dergilerde yer alan yazılar, objektifliği ikinci plana atmayacak kadar bilimsel çalışmaların ürünü olarak ortaya çıkıyor. 

“Alperen” dergisi uzun yıllar süren yayın hayatı boyunca siyasi tercihinden dolayı bir siyasi parti ile özdeşleştirilmiş olmanın rahatsızlığını atma çabası ile son üç sayısında bir içerik değişikliğine gitti. Görüşlerini aldığımız Alperen Dergisi Genel Koordinatörü Halil İbrahim Yılmaz, derginin tabanını sarsmamakla birlikte daha farklı kesimlere ulaşma çabasını güttüğünü söyledi. İlber Ortaylı ve Nabi Avcı derginin yer verdiği kalemler arasında bulunuyor. Alperen, her ay 20 binin üzerinde okuyucuya ulaşıyor. 

Bir yılı geride bırakan “2023” dergisi, uluslararası ilişkiler başta olmak üzere Türkiye’de ve dünyada yaşanan her türlü değişim ve gelişimi, konunun uzmanlarının izlenimiyle sayfalarına taşıyor. Derginin 50 binin üzerinde bir okuyucu kitlesi var.

“Doğu–Batı” dergisi, yayın hayatını 1997 yılından bu yana devam ettiriyor. Doğu– Batı, her sayısını özel bir dosyaya ayırıyor ve konuyla ilgili her detayı farklı kalemlerden okuyucuya aktarıyor. Editör Taşkın Takış’a göre ‘Doğu–Batı’yı diğer dergilerden ayıran önemli özelliklerden biri, hemen her sayısının dönem içerisinde tekrar baskılarının yapılması.’ Hâlâ gelen talepler doğrultusunda ilk sayısının baskısı yapılıyor. Etyen Mahcupyan, İlber Ortaylı, Şerif Mardin, Halil İnalcık gibi isimleri Doğu–Batı’da okumak mümkün. Derginin ileriye dönük planları arasında İngilizce yayın yapmak yer alıyor.

“Düşünen Siyaset”; sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi gibi konulara ayırdığı sayfalarında Ahmet Turan Alkan, Mehmet Ali Kılıçbay gibi isimlere yer veriyor. Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Ali Erdem ‘İdeolojik duruşumuz olmamalı’ düşüncesiyle hareket etmeye çalıştıklarını söylüyor. Derginin bir özelliği de 16. sayıya ulaşılmasına rağmen şu anda 11. sayının hazırlanıyor olması. Derginin 11. sayısının kapak konusu ‘Anarşizm’ ve kuralları hiçe sayan bu akımı dergi yöneticileri de kural dışı hareket ederek vurgulamak istemiş. 

“Türk Yurdu” dergisi ise Türkiye’de yayın yapan en eski dergi olarak biliniyor. 541. sayısına ulaşan dergi, Türk dünyasında siyaset, Türk dünyasının sorunları, Avrupa Birliği gibi konulara yer veriyor. “Stratejik Analiz”, diplomasiyi sayfalarına taşıyor. Üniversitelerde kaynak olarak önerilen dergi, özel sayıları ile dikkat çekiyor. 11 Eylül saldırısının işlendiği dergi, Stratejik Analiz'in en çok satan sayısı olmuş. 

“Toplumsal Ekoloji”, “Sağlık Toplum Siyaset”, “Ermeni Araştırmaları”, “Eğitim Araştırmaları”, “Dolunay”, “Ekinoks” gibi dergiler de yine Türkiye ve dünyanın siyasi nabzının tutulduğu dergiler arasında yer alıyor. Okur kitlesinden genellikle olumlu tepkiler alan siyaset içerikli dergilerin eleştirilen tarafı ise akademik çevrelere hitap ediyor olmaları. Bu dergiler, belirli bir eğitim düzeyinin üzerinde bulunan okuyucular dışında normal kitleler tarafından pek fazla takip edilmiyor. Bu ortak eleştirilere maruz kalan dergi editör ve yöneticileri ise, entelektüel duruşlarından ödün vermeyip az okunmayı, popüler kültüre teslim olmaya tercih ediyor. 

8 Haziran 2002-Zaman