Copyright 2018 - Custom text here

Aksiyon'dan bir tanıtım:

Düşünen Siyaset, "Bilim Tarihi" özel sayısında Türk ve Osmanlı bilim tarihine etraflı bir bakış getiriyor. Osmanlı bilim tarihi konusunda yapılan araştırmaları ele alan makalesiyle Ekmeleddin İhsanoğlu dikkat çekiyor ilk olarak. Derginin editörü Dursun Ayan'ın yazısı Mevlana'nın felsefe ve mantık karşısı birkaç beyitinden hareketle İslam Ortaçağ bilim tarihini ve sosyolojisini ele alıyor. Mustafa Kaçar, Atilla Bir ve Mahmut Kayral'ın birlikte hazırladığı "Osmanlılarda 'Teslis–i Zaviye' (Açıyı Üçe Bölme) Meselesi" gibi yer yer matematiksel hesaplamaların yer aldığı makaleler olduğu gibi bilim felsefesi üzerine ele alınan teorik yazılar da geniş yer tutuyor dergide. Serkan Paydak'ın "Tarih İçinde Bilimkurgu" başlıklı makalesi gibi ilginç makaleler de yer alıyor. 

Düşünen Siyaset
Bilim Tarihi özel sayısı
Lotus