Copyright 2018 - Custom text here

İktidar bir oyun mudur? Bu oyun sadece son iki yüzyıldır mı perdede? Monitörden görünen 'iktidar oyunu'nun son versiyonundan başka bir şey değildir diyebilir miyiz? Kimilerine göre iktidar arayışı isyanın dışavurumudur. Mutlu insan iktidar arayışına girmez; hiç kimseyi yönetmenin derdine düşmez.

Lotus Yayınları'ndan çıkan düşünce dergisi "Düşünen Siyaset", yirminci sayısında 'iktidar'ı ele alıyor. Dergi, iktidarın din, medya ile olan ilişkisinin yanı sıra iktidar çözümlemeleri ve entelektüeller, Türkiye'de iktidar sorunu ve kültürel kodları da iktidar bağlamında ele alıyor. Dergide makaleleri yer alan isimler ise başlıklar kadar çeşitlilik arz ediyor. Yusuf Kaplan, Erdal İnönü, Tevfik Erdem, Zuhra Khisamo, Turhan Ilgaz'ın da çalışmalarının bulunduğu 'Düşünen Siyaset', iktidar kavramının muvacehesinde sorularına cevap arıyor.

8 Ağustos 2005 / AKSİYON