Copyright 2018 - Custom text here

Zaman'dan bir tanıtım:

"Sulh ve sükunetin korunması için yüce krallığımızın buyruğudur. Kendileri İskoçya'daki düşmanlarıyla savaşırken, bizlere sulh ve sükunun korunması için kesin talimat vermişlerdir. Şehrimizin muhtelif semtlerinde futbol adı altında grup halinde top tepiştirilmesinden ortaya çıkan şamata, Tanrı esirgesin halkımızı şeytani işlere alet eder. Kral adına bugünden itibaren, bu oyunun şehir sınırları içinde oynanması memnudur. Aksini yapanlar hapsolunacaktır." Kral 2. Edward'ın Fermanıdır... Anlaşılan futbol hiçbir devirde yalnızca futbol olarak kalmamış. Düşünen Siyaset'in bu sayısındaki imzalar gazete ve dergilerin spor sayfalarında rastlayamayacağımız şu gibi isimlere ait: Süleyman Seyfi Öğün, Mehmet Ali Kılıçbay, Oktay Gökdemir, Tamer Korkmaz, Ahmet Turan Alkan, Naci Bostancı. 

15 Mart 1999-Zaman