Copyright 2018 - Custom text here

Beşir Ayvazoğlu'nun yaptığı tanıtım:

Genel Yayın Yönetmenliğini Mehmet Ali Kılıçbay'ın yaptığı Düşünen Siyaset dergisi ikinci sayısını futbol konusuna ayırdı. Süleyman Seyfi Öğün, Mehmet Ali Kılıçbay, Oktay Gökdemir, Ahmet Küskün, Yasin Atay, Ahmet Turan Alkan, M. Naci Bostancı, Dursun Ayan, İsmail Doğan, Mehmet Küçük ve Özbay Güven, futbol meselesini farklı açılardan bakarak analiz ediyorlar. Futbolla hayatının hiçbir döneminde ilgilenmemiş bir yazar olarak çok şey öğrendiğimi söylemek isterim. Ahmet Okay'la futbol konusunda yapılan röportajı da son derece ilgi çekici buldum. Düşünen Siyaset, güzel bir dergi; yeni sayısını merakla bekliyorum. 


TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından yayımlanan İslam Araştırmaları Dergisi'nin ikinci sayısı da zengin bir muhteva ile çıktı. Sadece muhtevası değil, kapağı, sayfa düzeni, itinalı dizgi ve baskısıyla da dikkate değer bir dergi. Yeni sayıdaki önemli makalelerden sadece birkaçını zikretmekle yetiniyorum: Azmi Özcan: "İngiltere'de Hilafet Tartışmaları, 1873-1909", Ş. Tufan Buzpınar: "Osmanlı Suriyesi'nde Türk Aleyhtarı İlanlar ve Bunlara Karşı Tepkiler, 1878-1881", Adnan Aslan: "Batı Perspektifinde Dini Çoğulculuk Meselesi", İlyas Üzüm: "Sünni-Şii Yakınlaşması: Darü't-Takrib Tecrübesi", Ali Akyıldız: "Sened-i İttifak'ın Tam Metni" vb. 

Türk Yurdu ise Mart-Mayıs 1999 sayısını "XXI. Yüzyıla Doğru Türk Milliyetçiliği" özel sayısı olarak çıkardı. 450 sayfalık bu anıt sayı hakkında ayrıca yazacağım. Türkiye Günlüğü'nün ise Kasım-Aralık '98 sayısı yeni çıktı. Belli bir konuya ayrılmayan bu sayıda muhtelif konularda önemli yazılar yer alıyor. 

Meraklılarına duyururum. 

20 Mart 1999-Zaman