Copyright 2018 - Custom text here

Safa KAÇMAZ

Gıravat'ın bir tarihçesi var mı? Sosyal anlamı bakımından doğru bir şekilde ortaya konmuş yazılı bir gıravat tarihçesi olduğunu sanmam…

Türklerin "medeniyet yuları" dedikleri gıravat, 20.yüzyıl Avrupalısının boynuna nereden akıl edilip de takılmıştır dersiniz?

10 yıl kadar önce, sosyolog kimi Avrupalı öğretim üyelerine, "Uygarlığın tarihini yazmak istiyorsanız, önce gıravatın tarihçesini yazmalısınız" dediğimde, onlar bunu, benim ender şakalarımdan birisi olarak yorumlamışlardı.

Durum hiç de öyle değildir.

Safa KAÇMAZ

Irak'ın işgali ve Sümer-Aggad emanetlerinin yıkım ve yağmalanması,dikkatlerin eski kültür değerleri üzerinde toplanmasına yol açtı.Sümer kültürü üzerine yoğunlaşıldığı şu anda, Sümer uygarlığı ile bu uygarlığın etkilediği kültürler arası ilişkilerin karıştırılmasına dikkat etmek gerekiyor.

Mezopotamya topraklarında iki asıl topluluk bulunuyordu; kuzeyde semitik topluluklar;güneyde ise Sümerler diye adlandırılanlar.Yukarı ve aşağı Mısır olarak bölünmüş iki topluluk arasında merkezi konfederatif bir yapının bulunması gibi,Kuzey ve Güney Mezopotamya'da da bir çeşit federatif bileşke bulunuyordu.

Dr. Abdullah KIRAN

NEDEN SAVAŞA KARŞILAR

1991’de Irak’a karşı geliştirilen Çöl Fırtınası harekatının temel amacı bölgede bozulan statükoyu yeniden restore etmek idi. Yakın bir dönemde Irak’a karşı başlatılacak harekat ile bölge statüsünde yeniden bir yapılanma amaçlanmaktadır. İşgal operasyonuyla ABD Irak’a yerleşecek ve böylece Suudi Arabistan ve Suriye gibi ülkeler tamamen, Iran ise hem Basra Körfezi ve Irak ve hem de Afganistan sınırından ABD silahlı güçleri tarafından çevrelenecektir. Bu nedenle bölgedeki güçler, Saddam rejimiyle varolan tüm çelişkilerine rağmen, savaş karşıtı bir duruş sergilemektedirler. Savaş sonrası dönemde ABD güçleri tarafından kuşatılmış olmaktansa, Saddam’la yaşamayı yeğlemektedirler .

Safa KAÇMAZ

Eski insanın sözlü ilahi-destan geleneğinden anımsananlar şimdiki Irak toprakları üzerinde bulunan Sümerler tarafından 5300 yıl kadar önce taş ve kil tabletlere-kuşkusuz, kavramların süreç içinde uğradığı anlam kayması ve bozulmalarıyla birlikte- kaydedilmeye başlanmıştı.Bu tür kayıtlar, kültür etkileri günümüze uzanan eski insanın davranış ve ilişki biçimlerinin öğrenilmesinde büyük öneme sahiptir.Böyle bir savaş anlatım kayıdına sahibiz.

Safa KAÇMAZ

Bush yönetimindeki ABD'nin Irak işgali,sürecin bir yeni dönemine giriyor:Salt askeri açıdan bakan gözlemciler;'demokratik koalisyon' barbarlığının yanında saf tutan kalemşörler Bağdat kapısındaki 'son perde'nin zaferinden pek emin görünüyorlar: ''Bağdat, bir kuşatma yoluyla mı düşürülmeli ve rejimin kellesine bu yolla mı ulaşılmalı; yoksa şehre girip sokak çarpışmalarından geçerek mi aynı hedefi varılmalı?''Fakat,öyle ya da böyle zaferden çok eminler.Başkent Bağdat,sokak sokak,ev ev Iraklılardan arındırılacak ve, 'koalisyon' işgalcileri Irak'a Batı uygarlığının bayrağını,tüm insanlığın uygarlık beşiği Doğunun bağrına,eski Sümer topraklarına dikecekler!