Copyright 2018 - Custom text here

Tüm Sayılar

2. baskı yakında çıkıyor!

Mehmet Ali Erdem | "Dönen Yok Seferinden" (editöryal)

Mehmet Ali Kılıçbay Vae Victis (editöryal)

 

ÖLÜM: MÜPHEM SON YAHUT YENİ BİR DÜNYANIN EŞİĞİ 

Ahmet Turan Alkan Bir Düğün Gecesi Denemesi 

Ahmet  İnam Olabileceğini Olmada Ölümün Yeri

Mehmet Küçük Menzilin Peşinde Düşe Kalka

Süleyman Seyfi Öğün Ölüme İnanıyor musunuz?

Bahar Öcal Düzgören Yaşamak Kadar Çelişkili Düşünceler

Mehmet Ali Kılıçbay Hayatın Amacı Olarak Ölüm

Sabri Büyükdüvenci Ölümlerden "Ölüm" Beğen

Turhan Ilgaz Ölüm Bir Rüya mıdır?

Voltaire | Ruh, Dirilme, Cehennem

Senail Özkan | Budizmde Ölüm

Mustafa Durmuş | Ölümü Güzelleştiren Edâ

Ahmet  Bozkurt | "Öteki"nin Ölümü

Tamer Tuğanoğlu | Ölüm Öldü

M. Zeki Duman Modernitenin Ölümsüzlük Stratejisi

Okay Altınışık | İbrahimi Hayat Aşkı, Fizik Aşkı, Metafiziğin Ölümü 

 

ÖLÜM VE SOSYOLOJİ

Vehbi Başer Ölüme Sosyolojik Yaklaşımlar

Dursun Ayan Deprem: Ölümün Jeo-sosyolojik Ontolojisi Üzerine

Murat  Yıldız Ölüm Kagısıyla Dindarlık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Yorum

 

ÖLÜMSÜZLÜK, ÖLME VE ÖLDÜRME

Ekrem Özdemir Öldürme Üzerine Kısa Bir Yazı

Reha Ülkü Ölümsüzlük

Hakan Pala İntihar Nedir? Neden İntihar Edilir?

Y. Furkan Şen - Ersin Yalçın Yaşam Hakkı: İdam, Kürtaj, Ötenazi ve Siyasi Sorumluluk

Ahmet Hilmi Balcı Ölüm-Özne İlintisi Üzerine Bir Tümce/Sözce  Denemesi: Göstergebilimsel Özne ''Cellat Ali''

Neslihan Yalman Ölümün Sırça Çanağı: Dikey Düzlemde İhtiyarlık ve Yatay Düzlemda Yaşlılık

 

Mehmet Ali  Kılıçbay | Universitas=Eclaclasia (editöryal)

Mehmet Ali  Kılıçbay | Hayalimdeki Üniversite

Ekrem S.  Aram   İlber  Ortaylı | Bu Bir Röportaj Olabilir mi?

Ahmet Turan  Alkan Medreseden Üniversiteye Akademik Hayatımızın Karabahtı

Erendiz  Özbayoğlu İmparator Theodosius Tarafından İstanbul’da Kurulan Üniversite Hakkında

Onur Bilge  Kula Aydınlanma Felsefesinde Üniversite Kavramı

Fikret  Başkaya Üniversite, Bilim, İktidar

Kadir  Cangızbay Zafer Katillerin!

E. Fuat  Keyman Globalleşme Söylemleri ve Kimlik Talepleri

Dursun  Ayan Üniversite Dışı Bilimsel Kurumlaşmalar ve Bilimsel Kültür

Bahar Öcal Düzgören | Bir Ucuna Taş Oturtulmuş Tahterevalli

Özgür  Taburoğlu Teknolojinin Sayfa Düzleminde İki Boyutlu Temsil: Bauddrillard ve Teknoyazgı

Mehmet Ali  Kılıçbay | Vira Demir (Editoyal)

Hüseyin  Hatemi Krizin Kritiği

Bahar Öcal  Düzgören Haydi Kemik Haydi Bir Düşeş

Osman  Bilen Özgürlük Krizi Üzerine

Mehmet Ali  Kılıçbay Nominal Tarihle Reel Tarihin Karşılaştığı Noktada Kriz

Süleyman Seyfi  Öğün Milliyetçilik: Demokrasinin Kriz Kaynağı mı?

E. Fuat  Keyman Türkiye’de Yönetebilirlik ve Meşruiyet Krizi

[Attila  İlhan ile Söyleşi ] Ekrem S. Aram Atilla Bey Ahval Nasıl?

Ömer  Çaha Son Kalenin Çırpınışı

Nuray  Mert Siyasi Kriz ve Kriz Siyasetleri

Koray  Düzgören | Krizsiz Yaşayamayan Toplumun Bireyi Olmak

Coşkun Can  Aktan Türkiye’de Güç Odakları ve Yozlaşan Demokrasi

Gökhan  Bacık | Kriz Coğrafyanın Bir Neticesidir

Mehmet Ali  Kılıçbay Veyl Mağluba (editöryal)

Süleyman Seyfi  Öğün Oyun İçinde Oyun: Futbol

Mehmet Ali  KılıçbayFutbol Sadece Futboldur

Oktay  Gökdemir Bir Politik Söylem Aracı Olarak Futbol

Tamer  Korkmaz General Videla’nın Oyuna Girmesine Gerek Kalmadı

Ahmet  Küskün Futbol ve ... Değil; Sadece Futbol

Yasin  Aktay Formanın Rengi Sermayenin Rengine Karışırsa

Ahmet Turan  Alkan Düşünüyorum: Öyleyse Cimbom

M. Naci  Bostancı Futbolun Anlattığı

Dursun  Ayan Aşırı Taraftarlık Etik Bir Sorun mudur?

İsmail  Doğan Türk Futbolunda Potansiyel İstanbul Ruhu ve Şiddet

Mehmet  Küçük Futbol Vesilesiyle What Alaka Bir Deneme Döküntüsü

Özbay  Güven Futbol Topu İle Oynamanın Bazı Kültürlerdeki Benzer Görünümleri ve Tarihsel Gelişimine Ait Bilgiler

Ömer  Çaha Spora Yaslanarak Nefes Almak

Abdüllatif  Tüzer İnsan, Spor ve Din

[Ahmet  Oktay ile Söyleşi] Ekrem S. Aram "Ne İlgim Olabilir Futbolla?"